Hartmann Sp. z o.o.

to wyspecjalizowany od ponad 20 lat ogólnopolski dostawca w dziedzinie palników gazowych i olejowych ELCO i ECOFLAM do kotłów grzewczych, pieców piekarniczych
i przemysłu, gazowych palników liniowych oraz kanałowych do przemysłu rolniczego (suszarnie) i malarskiego (lakiernie), jak również dostawca systemowych rozwiazań
z dziedziny energii odnawialnych łączących działanie pomp ciepła, fotowoltaiki
oraz systemów solarnych termicznych.

HARTMANN Sp. z o.o.
42-622 Świerklaniec, ul. Radzionkowska 34

www.thermo-hartmann.pl
www.elco.pl

elco@elco.pl
poczta@thermo-hartmann.pl

Tel.: +48 32 384 31 10
Fax: +48 32 284 16 42

Palniki gazowe i olejowe - tel. wewn. 27, 34
Systemy grzewcze - tel. wewn. 31
Dział Energii Odnawialnych - tel. 601 49 10 10

Godziny pracy: 8.00 - 16.00